Russian Belarusian

Агроусадьба «Экзотика» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://bobruisk-rik.gov.by/index.php/2013-02-01-06-14-28/turizm-sport-i-otdykh/item/7988-ekzotika . – Дата доступа : 2013-2019.

 

Агроусадьба «Экзотика» : База отдыха [Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://vk.com/horosheeagro . – Дата доступа : 2011-2019

 

База отдыха «Экзотика» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://www.holiday.by/by/dom/rest/horosheeagro . – Дата доступа : 12.12.2017.

 

Милохина, В. Следуя добрым традициям [Электронный ресурс] / В. Милохина // Трыбуна працы. – 2017. – 19 января. - Режим доступа : https://www.tribunapracy.by/2017/01/sleduya-dobrym-tradiciyam/ .- Дата доступа : 19.01.2017.

 

Савельев, С.К. Усадьба [Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://komkur.info/katalog-organizatsij/zdorove-sport-i-turizm/agrousadby-bazy-otdykha/280-savelev-s-k-usadba

 

«Экзотика». Усадьба КФХ [Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://yandex.by/maps/org/ekzotika_usadba_kfkh/1127627559/?ll=28.969033%2C53.054407&source=wizbiz_new_text_single&z=17 . – Дата доступа : 2001-2019.