Russian Belarusian

Усадьба «В Щатково» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bobruisk-rik.gov.by/2013-02-01-06-14-28/turizm-sport-i-otdykh/item/182-усадьба-в-щатково . – Дата доступа : 2013-2019.

 

В Щатково. Усадьба [Электронный ресурс] . – Режим доступа : https://komkur.info/katalog-organizatsij/zdorove-sport-i-turizm/agrousadby-bazy-otdykha/278-v-shchatkovo-usadba. – Дата доступа : 2015-2019.