Russian Belarusian

Руская мова

 

РАЁННЫ ІНФАРМАЦЫЙНА-ІДЭАЛАГІЧНЫ ЦЭНТР

briic

 

Раённы інфармацыйна-ідэалагічны цэнтр (далей цэнтр) створаны і зацверджаны рашэннем Бабруйскага раённага выканаўчага камітэта ад 18.01.2006 г. № 1-29 на базе цэнтральнай бібліятэкі з мэтай інфармацыйнай, ідэалагічнай і грамадска-палітычнай работы з насельніцтвам. Цэнтр у сваёй дзейнасці кіруецца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, рашэннямі раённага выканаўчага камітэта.

 

 1.         МЭТЫ І ЗАДАЧЫ ЦЭНТРА

Мэтамі дзейнасці цэнтра з’яўляюцца:

 • сістэматычнае, поўнае і мэтанакіраванае інфармаванне насельніцтва пра важнейшыя падзеі ўнутранай і знешняй палітыкі дзяржавы, стратэгічных і бягучых задачах і рашэннях дзяржаўных органаў, а таксама па пытаннях развіцця сацыяльна-эканамічнага комплексу раёна, вобласці, рэспублікі;
 • павышэнне ўзроўню палітычнай, прававой граматнасці і культуры насельніцтва, яго маральнасці і палітычнай актыўнасці;
 • папулярызацыя асноўных ідэй і прынцыпаў, на якіх будуецца ідэалогія Рэспублікі Беларусь;
 • фарміраванне разумення ролі сацыяльных стандартаў і мінімальнага задавальнення патрэб чалвека.

Задачы:

 • сістэматызацыя і распаўсюджванне інфармацыі аб рэалізацыі асноўных сацыяльна-культурных праграм;
 • вывучэнне грамадскага меркавання, інтарэсаў розных катэгорый насельніцтва да падзей грамадскага жыцця і праводзмай дзяржаўнай палітыкі.

 

2. НАПРАМКІ ДЗЕЙНАСЦІ

 • Правядзенне інфармацыйнай, растлумачальнай і выхаваўчай работы з насельніцтвам.
 • Аказанне інфармацыйна-метадычнай дапамогі ідэалагічнаму актыву раёна.
 • Арганізацыя выступлення лектараў рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Беларускае таварыства “Веды”.
 • Арганізацыя сустрэч, “круглых сталоў” з прадстаўнікамі розных служб райвыканкама, кіраўнікамі арганізацый раёна, дэпутатамі раённага Савета дэпутатаў, дэпутатмі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савета Рэспублікі, прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый, палітычных партый, прафсаюзаў, сродкаў масавай інфармацыі.
 • Забеспячэнне свабоднага доступу насельніцтва да крыніц інфармацыі па розных напрамках дзейнасці дзяржаўных органаў, грамадскіх фарміраванняў і іншых сацыяльных інстытутаў, якія ўтрымліваюцца ў камп’ютэрных базах і банках даных, ствараемых цэнтрам (у тым ліку тых, якія знаходзяцца ў сетцы інтэрнет)
 • Ажыццяўленне аператыўнага бібліятэчнага і даведачна-інфармацыйнага абслугоўвання насельніцтва на базе назапашаных цэнтрам рэсурсаў.
 • Вывучэнне грамадскай думкі па пытаннях палітычнага, эканамічнага, сацыяльна-культурнага жыцця Рэспублікі Беларусь, па пытаннях жыцця рэспублікі, вобласці, раёна праз правядзенне апытанняў і анкетавання.

briic 2

 

 

 

 

 

 

ЦЭНТР ПРАДАСТАЎЛЯЕ:

 • доступ да ўніверсальнага кніжнага фонду, перыядычным выданням бібліятэкі;
 • доступ да электроннага каталога бібліятэкі;
 • доступ да тэкставых баз даных (БД)
 • банк дадзеых прававой інфармацыі «Эталон» (заканадаўства Рэспублікі Беларусь, міжнародныя дагаворы, рашэнні органаў мясцовага кіравання);
 • поўнатэкставую базу даных «Край мой – Магілёўшчына»;
 • поўнатэкставую базу даных «Мая Бабруйшчына».

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

Выдавецкая дзейнасць :

tolerantnost 1 0

Толерантность—дорога к миру : информационный буклет / ГУК «ЦБС Бобруйского района», районный информационно-идеологический центр ; [cоставитель : Н.В. Гошко; редактор В.И. Сапиженко]. — Бобруйск, 2021.—12 с.

 

Современный мир представляет собой мультикультурное общество, в котором объединены на добровольной основе разноплановые государства. Объединяющей чертой всех этих государств является множественность культур, религий, политических взглядов. Свобода быть таким, какой ты есть, и жить в мире рядом с миллионами других людей, уважая их отличия, является основой для современного глобального мира.

В XXI век мировое сообщество вошло с Декларацией принципов толерантности, утвержденной резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года. Однако сегодня существуют различия в подходах воспитания толерантности, и само понятие терпимости в современном мире рассматривается не так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Что же такое толерантность? Какие существуют взгляды на толерантность в мировом сообществе? Как воспитать в подрастающем поколении стремление быть терпимым к различным качествам человеческой личности? Ответы на поставленные вопросы вы найдете в этом буклете.

 

moc belarusi centrpravinfo oblogka

Адзінства народа – стабільнасць краіны: рэкамендацыйны спіс // ДУК «ЦБС Бабруйскага раёна», Бабруйскі раённы інфармацыйна-ідэалагічны цэнтр; [склад. Гашко Н.У., рэд. Сапіжэнка В.І.].  -  Бабруйск, 2021. -  7 с.

2021 год праходзіць у краіне пад знакам Года народнага адзінства.  Устанаўленне Дня народнага адзінства 17 верасня падкрэслівае пераемнасць пакаленняў, непахіснасць і самадастатковасць беларускай нацыі і дзяржаўнасці. Літаратура, прапанаваная ў рэкамендацыйным спісе, раскрывае асаблівасці фарміравання і станаўлення беларускай дзяржавы, адлюстроўвае гісторыю краіны, існаванне нацыянальных супольнасцей як складовай часткі народа Беларусі. Якія б палітычныя і эканамічныя падзеі ні чакалі Беларусь у будучыні, мы – жыхары адной краіны. Адзінства народа – гэта той фундамент, які дапаможа захаваць сённяшнія набыткі і дасягнуць новых вяршынь у будучыні.

 

druzba bez granic 1 1

Дружба без границ. Побратимы Бобруйского района: информационный материал // ГУК «ЦБС Бобруйского района», Бобруйский районный информационно-идеологический центр; [сост. Гошко Н.В., ред. Сапиженко В.И.] - Бобруйск Центральная библиотека, 2021.—20 с.

 

Заключение побратимских соглашений между Россией и Республикой Беларусь положительным образом сказывается на деловом и культурном развитии двух стран, содействует укреплению интеграционных процессов Союзного государства и дружбы между народами Беларуси и России. Осуществляются взаимные обмены делегациями, проводятся деловые встречи, совещания по реализации проектов, организуются совместные выставки, литературные слеты, спортивные мероприятия.

Справочная информация об истории движения побратимства, о международных связях Бобруйского района с регионами России собрана в этом буклете.

               vibori2020

 

Выборы: история и современность: информационный буклет / ГУК «ЦБС Бобруйского района», Центральная библиотека, ПЦПИ; [сост. Гошко Н.В., ред. Сапиженко В.И.]  -  Бобруйск, 2020. - 8 с.

 

Інфармацыйны буклет «Выбары: гісторыя і сучаснасць» уключае інфармацыю аб тым, што такое выбарчае права і выбарчая сістэма, як павінны праходзіць выбары Прэзідэнта ў Рэспубліцы Беларусь, па якіх прынцыпах, якія існуюць этапы выбараў, як, калі і дзе можна прыняць удзел у гэтым працэсе.

Выданне створана з мэтай знаёмства з асновамі выбарчага права і садзейнічае пашырэнню ведаў пра выбарчы працэс у Рэспубліцы Беларусь.

Інфармацыя будзе карыснай маладым выбаршчыкам.

 

mnogodetnaya

 

Многодетная семья имеет право: информационная памятка / Государственное учреждение культуры «ЦБС Бобруйского района», Центральная библиотека, БРИИЦ ; [cоставитель: Н.В.Гошко; редактор В.И. Сапиженко]. — Бобруйск, 2019.—16 с.

Шматдзетныя сем’і адносяцца да катэгорыі сямей сацыяльнай рызыкі, што звязана з існаваннем шырокага спектру праблем: матэрыяльна-бытавых, педагагічных, медыцынскіх і г.д. У Рэспубліцы Беларусь на сацыльна-эканамічную падтрымку сям’і, ахову мацярынства і дзяцінства накіравана дзяржаўная праграма “Здароўе народа і дэмаграфічная бяспека Рэспублікі Беларусь” на 2016-2020 гг, рад іншых дзяржаўных праграм. Як падтрымліваюць маладыя сем’і на дзяржаўным ўзроўні, якія ільготы і дапамогі прадастаўляюцца бацькам у сем’ях з трыма і болей дзецьмі, якія правы ў бацькоў у працоўным і сацыяльным плане, які памер выплат і кампенсацый шматдзетным сем’ям? Адказы на гэтыя пытанні можна знайсці ў інфармацыйнай памятцы «Многодетная семья имеет право...».

 

oblogka sgg

Права белорусов и россиян в Союзном государстве:памятка / Государственное учреждение культуры «ЦБС Бобруйского района», Центральная библиотека, БРИИЦ ; [cоставитель: Н.В.Гошко; редактор В.И. Сапиженко]. — Бобруйск, 2018.—20 с.

Грамадзяне Расіі і Беларусі ўжо даўно не адчуваюць сябе іншаземцамі на тэрыторыі другой дзяржавы – удзельніка Саюза. Дагавор аб Саюзнай дзяржаве 1998 года практычна зраўняў правы беларусаў і расіян на працу, адукацыю, медыцынскае абслугоўванне. Аднак, Беларусь і Расія – незалежныя дзяржавы і існуюць адрозненні ў нацыянальных заканадаўствах двух краін.

Граждане России и Беларуси уже давно не чувствуют себя иностранцами на территории другого государства-участника Союза. Договор о Союзном государстве 1998 г. практически уравнял права белорусов и россиян на труд, образование, медицинское обслуживание. Однако, Беларусь и Россия — независимые государства и существуют различия в национальных законодательствах двух стран.

У памятцы «Права белорусов и россиян в Союзном государстве» сабраны адказы на часта задаваемыя як беларусамі, так і расіянамі пытанні, з якімі яны сутыкаюцца на тэрыторыі Саюзнай дзяржавы. Выданне можа стаць дапамлжнікам пры звяртанні ў сацыяльныя, міграцыйныя і іншыя службы Беларусі і Расіі.

Пры падрыхтоўцы выкарыстаны крыніцы перыядычнага друку і з электронных рэсурсаў.

 

prizivnik

Призывник и его права:памятка / ГУК «ЦБС Бобруйского района»; Центральная библиотека; Отдел обслуживания и информации ; [составитель Н.В. Гошко, С.С. Грузинова].— Бобруйск, 2018. - 16 с.

У памятцы «Призывник и его права» у кароткай форме даецца інфармацыя пра самыя вострыя праблемы, з якімі можа сутыкнуцца кожны прызыўнік: якія катэгорыі грамадзян маюць права на вызваленне ад прызыву; якія – на адтэрміноўку; што такое адукацыйныя адтэрміноўкі і альтэрнатыўная служба; як павінен праводзіцца прызыў; у якіх выпадках можна абскардзіць рашэнне прызыўной камісіі.